Επικοινωνία

  1. Ο πιο απλός είναι το τηλέφωνο.
  2. Ο μοντέρνος είναι το SMS.
  3. Το πιο αξιόπιστο είναι το σπίτι μου.
  4. Ο πατροπαράδοτος είναι το γράμμα.

Όμως ο πιο κλασσικός είναι το mail!

Ακόμα στο MSN μπορείτε να με βρείτε με τη διεύθυνση pothsxomatias@hotmail.com.

About | Contact | ©2005 Gordon`s ® Studio